Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΠΜΣ "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας"
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης  για το Ακαδημαϊκό Έτος  2017 – 18

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr