Το τμήμα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης πλησιάζει μισό αιώνα συνεχούς λειτουργίας. Βασιζόμενο στο παρελθόν στρέφεται στο μέλλον με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, την παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας, την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία προς αμοιβαία ωφέλεια και τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη βελτίωση και την προώθηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου.   
Παράλληλα, οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και ειδικότερα των δομών παροχής φροντίδας υγείας στρέφουν το ενδιαφέρον προς την αναγκαιότητα παροχής άρτιας προπτυχιακής όσο και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών στις επιστήμες υγείας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς επιστήμονες - επαγγελματίες υγείας και θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και τις δομές υγείας.
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η παρούσα πρόταση έρχεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» («Advanced Clinical Practice in Health Sciences») με έδρα το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το οποίο:

  1. Αποτελεί το πρώτο σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ελλαδικό χώρο.
  2. Καλύπτει την ελλιπή προσφορά μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους επιστημών υγείας και επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στην Κρήτη.
  3. Δίνει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος για επαγγελματίες υγείας χωρίς δυνατότητα καθημερινής και άμεσης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Παρακάτω αναπτύσσεται ο κανονισμός που θα διέπει τη λειτουργία του προγράμματος, το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων.
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr