Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας_ Κοτσυφάκης Μιχαήλ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 3, 2019 - 14:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr