Προγραμματισμός Β' Κύκλου Σπουδών Π.Μ.Σ. 2019 - 2020

Ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τον Β' Κύκλο Σπουδών του Π.Μ.Σ. "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας" θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος Α' Κύκλου. 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 9, 2018 - 13:15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr