Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας", που διοργανώνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στο ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων: Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Διατροφής και Διαιτολογίας κ.α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση https://www.teicrete.gr/mscebp/el/aitisi από 10 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2017.
 

Κάντε την αίτηση σας ηλεκτρονικά!!!!

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάιος 9, 2017 - 10:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr