Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας - Αντωνία Χατζηδάκη

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 4, 2019 - 15:45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr