Υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ από τη ΜΦ κ. Σχετάκη Στεφανία

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2019 - 18:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr