Υποστήριξη πρώτης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ από τη ΜΦ κ. Ευσεβία Βιτσαξάκη

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 21, 2019 - 22:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ελένη Αλίμπαλη
Τηλέφωνα: +30 2810 379391
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ebp@staff.teicrete.gr

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ
Δρ Ευριδίκη Πατελάρου
Τηλ:
+30 2810 379532
E-mal: epatelarou@staff.teicrete.gr