Υποστήριξη πρώτης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ΠΜΣ από τη ΜΦ κ. Ευσεβία Βιτσαξάκη

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 21, 2019 - 22:30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr