Δομή σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα (όλα υποχρεωτικά):

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΠΚΠ-Α01: Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι 
 • ΠΚΠ-Α02: Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση - Θεραπευτική 
 • ΠΚΠ-Α03: Ερευνητική Μεθοδολογία - Επιδημιολογία 
 • ΠΚΠ-Α04: Βιοστατιστική 
 • ΠΚΠ-Α05: Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική - Λήψη Κλινικών Αποφάσεων 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΚΠ-Β01: Ειδικά Κλινικά Θέματα ΙΙ 
 • ΠΚΠ-Β02: Θεραπευτικά Πλάνα & Ποιότητα Φροντίδας Υγείας 
 • ΠΚΠ-Β03: Συμπεριφορική Υγεία - Προσήλωση στη θεραπεία 
 • ΠΚΠ-Β04: Ειδικά Θέματα στη Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας 
 • ΠΚΠ-Β05: Πληροφορική της Υγείας & Διοίκηση στην Υγεία 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 • Σε κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχούν 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στη μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες.
 • Η βαθμολογία για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα και τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία κλιμακώνεται από 0 έως το 10. Ελάχιστος βαθμός προαγωγής για κάθε μάθημα είναι το 5. Βαθμός μικρότερος του 5 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr