Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας», το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  • Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση του Μ.Δ.Ε.
  • Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται εντός του επομένου εξαμήνου από την έκδοση του συνόλου των αποτελεσμάτων.
  • Στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγηθεί πριν από την τελετή απονομής τίτλου βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Το πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται σε ένα μόνο αντίγραφο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr