Οικονομικά Θέματα

 

  • Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καταβολή διδάκτρων από τους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα οποία καθορίζονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (2700 ευρώ για την ολοκλήρωση).
  • Ο φοιτητής καταθέτει τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις των 900 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου ή εφάπαξ με έκπτωση 10%.
  • Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων δεν είναι δυνατή η συνέχιση των σπουδών και δεν χορηγείται ο τίτλος σπουδών.
  • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποφασίσει τη διακοπή του προγράμματος δεν γίνεται επιστροφή των καταβεβλημένων διδάκτρων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr