Τρόποι Υλοποίησης - Διάρκεια

ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» θα προσφέρεται με τρεις τρόπους:

  • ως «δια ζώσης» με γλώσσα διδασκαλίας τα ελληνικά και θα αφορά στη δια ζώσης διδασκαλία με πλήρη και υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων ένα 3ήμερο- 4ήμερο το μήνα
  • ως «εξ αποστάσεως» με γλώσσα διδασκαλίας τα ελληνικά το οποίο θα αφορά στη διδασκαλία από απόσταση,
  • ως «εξ αποστάσεως» με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά το οποίο θα αφορά στη διδασκαλία από απόσταση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να έχει χρονική διάρκεια κατ' ελάχιστο 18 μήνες (τρία διδακτικά εξάμηνα) και καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.Το πρώτο και το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις).Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. 
  • Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Ε.Ε. και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στη συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
  • Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και της μεταπτυχιακής εργασίας σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr