Υποχρεώσεις φοιτητών

  • Κατά την  εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους, και τα εξής:
    -Δήλωση ατομικών στοιχείων.
    -Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
    -Τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στο Α' Εξάμηνο σπουδών (900 ευρώ) σε ειδικό λογαριασμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το «δια ζώσης» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις μορφές διδασκαλίας για κάθε ενότητα του μαθήματος. Οι διδάσκοντες καταγράφουν τον αριθμό των φοιτητών και καταθέτουν το παρουσιολόγιο στη γραμματεία.
  • Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε χώρους του Ιδρύματος ένα 3ήμερο- 4ήμερο το μήνα
  • Για το «εξ αποστάσεως» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο θα προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις - εργαστήρια δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να μελετήσει τις αναρτημένες διαλέξεις και το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα του προγράμματος, καθώς και να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ασκήσεις, εργασίες που θα έχουν ζητηθεί από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος για κάθε διάλεξη - εργαστήριο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr