Υποβολή Αίτησης

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Πόλη, Οδός, Αριθμός, ΤΚ
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB.
Παρακαλώ συμπληρώστε τον βαθμό πτυχίου
Παρακαλώ ανεβάστε μία φωτογραφία σας. Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB (gif, jpg, png).
Παρακαλώ αναρτήστε το βιογραφικό σας (doc, docx, pdf, gif, jpg, png). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογία σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB.
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο του πτυχίου σας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB.
Παρακαλώ επιλέξετε το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας
Παρακαλώ ανεβάστε αντίγραφο των πιστοποιητικών γλωσσομάθιας (gif, jpg, png, pdf). Μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB.
Παρακαλώ εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ, τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας, τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος, καθώς και τις επιδιώξεις σας. (2000 λέξεις το πολύ)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του πρώτου προσώπου που θα δώσει συστατική για εσάς.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του δεύτερου προσώπου που θα δώσει συστατική για εσάς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr