ΠΜΣ - Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

Δημιουργία ενός αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» («Advanced Clinical Practice in Health Sciences») με έδρα το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το οποίο:

  1. Αποτελεί το πρώτο σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Ελλαδικό χώρο.
  2. Καλύπτει την ελλιπή προσφορά μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους επιστημών υγείας και επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στην Κρήτη.
  3. Δίνει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος για επαγγελματίες υγείας χωρίς δυνατότητα καθημερινής και άμεσης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, στο Ηράκλειο.
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 3, 2017 - 23:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία ΠΜΣ

κ. Ευαγγελία Γωνιανάκη - Χρονάκη
Τηλέφωνα: +30 2810 379538
Fax: +030 2810 379-503
e-mail:ego@hmu.gr

Διευθύντρια  ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ζαχαρένια Ανδρουλάκη
Τηλ:
+30 2810 379244
E-mal: zandroul@hmu.gr