Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Annals of Operations Research

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
12-04-2019 09:15

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου με τίτλο "Greek sovereign crisis and European exchange rates: effects of news releases and their providers" δημοσιεύθηκε στο Annals of Operations Research.

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.