Διάκριση για τον Καθηγητή Χρ. Φλώρο

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
25-04-2019 11:15

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του RePEc/IDEAS, ο Καθηγητής του Τμήματος Δρ. Χρήστος Φλώρος διακρίνεται στις παρακάτω κατατάξεις Οικονομολόγων:

Top 10% Authors: 
https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html

Top 12.5% authors in Europe:
https://ideas.repec.org/top/top.europe.html#authors

Top 25% Institutions and Economists in Greece:
https://ideas.repec.org/top/top.greece.html#authors

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.