Ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19
(2018-19Ε)

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις των μαθημάτων από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ) του  Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από σήμερα 18/2/2019 έως και 21/2/2019
 
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ΜΦ ο οποίος δεν ανανέωσε την εγγραφή του, χάνει την ιδιότητά του και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», με διαπιστωτική πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
 
 
Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019 - 13:45

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.