Ερευνητική πρόταση στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β'»

 
Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», η ερευνητική πρόταση με τίτλο "Ελαχιστοποίηση μετάδοσης του συστημικού τραπεζικού κινδύνου μέσα από αυτόματους μηχανισμούς βραχυπρόθεσμης παρέμβασης. Μια μελέτη για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα capital controls" που κατέθεσε ερευνητική ομάδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος μας Χρήστο Φλώρο προκρίθηκε για χρηματοδότηση.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 25, 2019 - 14:30

Email: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.