Ε.Τ.Π. & Προσωπικό Εργαστηρίων

  Δρακουλάκης Στέλιος,
  2810-379776,888
  drakoula@ie.teicrete.gr,

 

Προεδρος 
Γεωργιος Παπαδουρακης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία

Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-399795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
Website: http://www.ie.teicrete.gr
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
 

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379708, 379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ. Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές.
Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών Πληροφορική & Πολυμέσα "Informatics & Multimedia " θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (Πρώτος όροφος ΣΤΕΦ)