Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής περιέχει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου «Πληροφορική & Πολυμέσα» απαιτείται η συγκέντρωση 90ECTs. 60 ECTS αντιστοιχούν στην παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και τη Διπλωματική Εργασίας 30ECTs. Από το σύνολο των  μαθημάτων δύο (2)  είναι υποχρεωτικά (15 ECTs) και έξι (6) μαθήματα επιλογής (45ΕCTs). Προκειμένου ένας φοιτητής να ολοκληρώσει μια Kατεύθυνση θα πρέπει τουλάχιστον 4 από τα 6 μαθήματα επιλογής να ανήκουν στην Κατεύθυνση ή 30 ECTs.
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα:

  • Project Management  and Research Methodologies 
  • Data Structures and Algorithms

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-399795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Administrators

  • Τηλ: 2810-379776
  • Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ. Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές.

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών Πληροφορική & Πολυμέσα "Informatics & Multimedia " θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (Πρώτος όροφος ΣΤΕΦ)