27/9/2019 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

27/9/2019 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 27, 2019 - 10:30

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Informatics Engineering, School of Engineering, TEI of Crete, Heraklion, Crete, P.O Box: 71500
E-mail: secrmsc-im@ie.teicrete.gr 
Tel: 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
Website: https://www.teicrete.gr/mscie/ 
The Secretariat will be open to the students
Tuesday 11:00-13:00 and
Thursday 16:00-18:00

Administrators
Tel: 2810-379776