Αίτηση Υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές »
 Πρώτος Κύκλος: Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου 2018
Ημερομηνία συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών είναι η 12η Οκτωβρίου 2018

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Email: mscnano@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr