Δρ. Μαρία Μπιδικούδη
Τηλ: +30 2810-379719
Email: mscnano@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr