Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.  του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και τα  τμήματα Χημείας και Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές "

Η υποβολή αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Δ.Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mscnano.gr

Παράταση Προθεσμιών!
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου 2018
Ημερομηνία συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών είναι η 12η Οκτωβρίου 2018

Δημοσίευση και στη σελίδα του τμήματος;: 
0

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Email: mscnano@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr