Προσφερόμενα Μαθήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ. η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια.

Τα δέκα (10) μαθήματα που κατ’ αρχήν έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

α/α Τίτλος ECTS   Τύπος      
1ο Εξάμηνο
1 An Introduction to Organic Semiconductor Materials 7.5   Υποχρεωτικά
2 Devices Processing Techniques and Characterization Methods 7.5  
3 Journal Club & Research Skills 7.5  
4 Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 7.5   Επιλογής
Σύνολο εξαμήνου 30    
2ο Εξάμηνο
1 Carbon Allotropes & 2D Materials Technology 7.5   Υποχρεωτικά
2 Organic Electronic Devices I: Organic & Perovskite Solar Cells 7.5  
3 Organic Electronic Devices II: OLEDs, Displays, TFTs & Memories 7.5  
4 Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 7.5   Επιλογής
Σύνολο εξαμήνου 30    
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
1 An Introduction to Physical Chemistry 7.5 1ο Εξάμηνο
2 An Introduction to Optoelectronics & Lasers 7.5
3 Technology Exploitation 7.5 2ο Εξάμηνο
4 Numerical Methods in Organic Electronics 7.5
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο Student Schedule MSc OREA 1st Semester25.59 KB
Αρχείο Student Schedule MSc OREA 2nd Semester27.83 KB

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr