Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Το Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ευρώπης, βάσει διμερών συμφωνιών με το ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και στελέχη από την παραγωγή, τα οποία θα καλούνται κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια.

 

 1. Prof. Henry Snaith, Oxford University
 2. Prof. Guigelmo Lanzani, Politechnico di Milano
 3. Dr. Francesco Scotognella, Politechnico di Milano
 4. Prof. Ifor Samuel, University of St. Andrews
 5. Prof. Graham Turnbull, University of St. Andrews
 6. Prof Malte Gather, University of St. Andrews
 7. Prof. Stelios Choulis, Cyprus University of Technology
 8. Prof. Serdar Sariciftci, Johannes Kepler University in Linz
 9. Dr. Markus Scharber, Johannes Kepler University in Linz
 10. Prof. Maria Loi, University of Groningen
 11. Prof. Christoph J. Brabec, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg
 12. Prof. Marcus Halik, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg
 13. Prof. Janna Zaumseil, University of Heidelberg
 14. Dr. Emilliano Bilotti, NanoForce Ltd
 15. Prof. Konstantinos Fotakis, Foundation of Research & Technology Hellas
 16. Dr. Emmanuel Stratakis, Foundation of Research & Technology Hellas
 17. Dr. Konstantinos Kalpouzos, Foundation of Research & Technology Hellas
 18. Dr. George Tsibidis, Foundation of Research & Technology Hellas
 19. Dr. Chrystelle C. Dossou-Yovo, Ceradrop
 20. Prof. Michael Heuken, AIXTRON
 21. Prof. Nir Tessler, Technion, Israel Institute of Technology
 22. Prof. George Malliaras, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
 23. Prof. Stefan Antohe, Physics Department, University of Bucharest

Δρ. Μηνάς Μ. Στυλιανάκης
Τηλ: +30 2810-379775
Φαξ: +30 2810-379844
Email: mscorea@staff.teicrete.gr
 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Εμμ. Κυμάκης (PhD Cambridge)
http://nano.teicrete.gr