2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

Ρέθυμνο, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2010

2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

Το "2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας" θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο το διήμερο 26 και 27 Φεβρουαρίου 2010 και θα περιλαμβάνει συνεδρίες επιστημονικών ανακοινώσεων, συναυλίες ηλεκτροακουστικής μουσικής και άλλες εκδηλώσεις. Η οργάνωση του συνεδρίου γίνεται από το Εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας.

Η Ποιητική του Ηχοτοπίου

Η ποιητική του ηχοτοπίου αναφέρεται στους τρόπους που γεννιέται, διαμορφώνεται, μεταμορφώνεται, γίνεται αντιληπτό, μετασχηματίζεται και σημασιοδοτείται το ηχοτοπίο. Το ηχοτοπίο είναι αναπόσπαστο από τον άνθρωπο ή την κοινότητα που το αντιλαμβάνεται και το διαμορφώνει. Έτσι, η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον μέσα από τον ήχο, σε όλες τις δυνητικές μορφές της, είναι ένας οριστικός παράγοντας της ποιητικής του ηχοτοπίου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται πρακτικές που μπορεί να εκτείνονται από την ενεργητική ακρόαση του περιβάλλοντος μέχρι τον ηχητικό περίπατο και την ηλεκτροακουστική σύνθεση ηχοτοπίων. Μέσω των πρακτικών αυτών διαυγάζεται η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και ανοίγονται προοπτικές αναδιάρθρωσης των σχέσεων ανθρώπου, κοινωνίας και φύσης στην οικολογική τους διάσταση.

Αφίσα Συνεδρίου