ΤΑ-1007 Μαθηματικά Ι

Εξάμηνο: Α’

Θεωρία: 2 ώρες

Άσκηση: 1 ώρες

Εργαστήριο: 0 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Περίγραμμα ύλης

Ρυθμός μεταβολής μιας συνάρτησης – Κλίση ευθείας – Εξισώσεις ευθείας.

Παράγωγοι – διαφόριση – Πολυωνυμικές και παράγωγοι – Κανόνες παραγώγων Παραδείγματα. Παράγωγοι – Αλυσιδωτή παραγώγιση, Παράγωγοι Τριγωνομετρικών – Παραδείγματα. Παράγωγοι – Εφαρμογές των παραγώγων σε φυσικά προβλήματα. Ολοκληρώματα – Εισαγωγή – Φυσική ερμηνεία. Ολοκληρώματα – Αόριστα ολοκληρώματα – Φυσική ερμηνεία. Ολοκληρώματα – Ορισμένα ολοκληρώματα – Η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη – Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Ολοκληρώματα – Μέθοδοι και τύποι ολοκλήρωσης. Εισαγωγή στις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Ομογενείς και μη ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, Ασκήσεις-Εφαρμογές. Εφαρμογές στις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, Ασκήσεις.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης