ΤΑ-1008 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Θεωρία

Εισαγωγή

Η ιστορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Τα μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος

 • Εφαρμογές των Υπολογιστών

 • Λειτουργικά Συστήματα – Το παραθυρικό περιβάλλον των Windows

 • Αρχεία – Οργάνωση αρχείων – Το περιβάλλον του Windows Explorer

Δομημένος προγραμματισμός με τη γλώσσα C

 • Οι έννοιες «πρόγραμμα» και «γλώσσα προγραμματισμού»

 • Οι έννοιες του «μεταγλωτιστή(compiler)» και του «διερμηνέα (inerpreter

 • Τα βήματα προγραμματισμού :Οι έννοιες του «πηγαίου κώδικα (source code)», του «ενδιάμεσου κώδικα (object code)», και του «εκτελέσιμου κώδικα (executable code)»

 • Η δομή ενός προγράμματος στη γλώσσα C

 • Δεδομένα και μεταβλητές – Τύποι δεδομένων

 • Συμβολοσειρές – Τελεστές (Αριθμητικοί, Λογικοί και Σχεσιακοί)

 • Οι εντολές εισόδου / εξόδου της γλώσσας C (printf και scanf)

Εντολές ελέγχου προγράμματος στη γλώσσα C

 • Η εντολή if

 • Η εντολή switch

 • Ο βρόχος for

 • Οι βρόχοι while και do/while (Εντολές continue και break)

 • Η έννοια της συνάρτησης

Ήχος και Υπολογιστές

 • Μονοδιάστατοι και Πολυδιάστατοι Πίνακες

 • Αποθήκευση ημιτονοειδούς κυματομορφής σε πίνακα

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης