Συγκριτικς Πνακας Μαθημτων Παλαιο-Νου Προγρμματος Σπουδν

Περιεχμενα

Σημεισεις Διευκρινσεις
'Α Εξμηνο
Εξμηνο
'Γ Εξμηνο
'Δ Εξμηνο
'Ε Εξμηνο
'ΣΤ Εξμηνο
'Ζ Εξμηνο
'Η Εξμηνο

Σημεισεις & Διευκρινσεις

Προσδιορισμς Μαθματος νδειξη Σημασα

Χαρακτρας
Υ Υποχρωτικ


ΕΥ Επιλογς Υποχρεωτικ


Ε Επιλογς
Τα μαθματα με την νδειξη Ε εναι προαιρετικ, και οι ρες τους δεν προσμετρνται στο σνολο των ωρων του προγρμματος.
Εδος
ΓΥ Γενικς Υποδομς


ΕΥ Ειδικς Υποδομς


Ε Ειδικτητας


Πρτο Εξμηνο

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΠΑ1 Φυσικ Κυματικ Υ 2 1 2 5 6 Α1 ΓΥ Φυσικ Κυματικ Υ 2 1 2 5 6
Ουσιαστικ μνει ως χει, αλλζουν μνο κποια πργματα στη θεωραΠΑ2 Μαθηματικ Ι Υ 2

2 2 Α2 ΓΥ Μαθηματικ Ι Υ 2 2
4 5

ΠΑ3 Προγραμματισμς Η/Υ Ι Υ 2
2 4 5 Α3 ΓΥ Εισαγωγ στον Προγραμματισμ Υ 2 2 2 6 3
Αλλαγ ττλου και λης. Το μρος της σκησης αποτελε εξοικεωση με τη χρση ΗΥ.
ΠΑ4 Σγχρονη Τεχνολογα στη Μουσικ Ι Υ 2
2 4 5 Α4 ΕΥ Ηχητικ Συστματα Ι Υ 2
2 4 5
Αλλαγ ττλου, αναδιοργνωση να προστεθε στην λη η διδασκαλα της PCM
ΠΑ5 Ηλεκτρονικ Στοιχεα και Κυκλματα Υ 2 1 2 5 6 Α5 ΓΥ Ηλεκτρονικ Στοιχεα και Κυκλματα Υ 2 1 2 5 6

ΠΑ6 Μουσικ Θεωρα και Καλλιργεια Ακος Ι Υ 2 1 2 5 6 Α6 ΓΥ Στοιχεα Θεωρας και Σημειογραφας της Μουσικς Υ 2
2 4 5
Αλλαγς στην λη και στον ττλο

Σνολο
12 3 10 25 30

Σνολο
12 6 10 28 30


Δετερο ΕξμηνοΒ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΒΠ1 Φυσικ Θεωρα Ακουστικς & Μουσικς Υ 2 2 2 6 7 Β1 ΕΥ Εισαγωγ στην Ακουστικ Υ 2 2 2 6 6 Α1, A2 Αλλαγς στην λη και στον ττλο
ΒΠ2 Εφαρμοσμνα Μαθηματικ Υ 2

2 2 Β2 ΓΥ Μαθηματικ ΙΙ Υ 2 2
4 4 Α2 Αλλαγ ττλου (χι της λης), επειδ χει εισαχθε μθημα επιλογς με ττλο "Εφαρμοσμνα Μαθηματικ" (στο Ε’ Εξμηνο)
ΒΠ3 Προγραμματισμς Η/Υ ΙΙ Υ 2
2 4 5 Β3 ΕΥ Προγραμματιστικ Περιβλλοντα χου & Μουσικς Υ 2
2 4 5
Γραφικ και μη γραφικ περιβλλοντα προγραμματισμο, χρση δημοφιλν προγραμμτων.
ΒΠ4 Ηλεκτρονικ ΙΙ (Αναλογικ) Υ 2
2 4 6 Β4 ΕΥ Αναλογικ Ηλεκτρονικ I Υ 2
2 4 5 Α5 Προηγομενος ττλος : Αναλογικ Ηλεκτρονικ II
ΒΠ5 Σγχρονη Τεχνολογα στη Μουσικ ΙΙ Υ 2
2 4 4 Β5 ΕΥ Ηχητικ Συστματα ΙΙ Υ 2
2 4 4 Α4 Αλλαγ ττλου
ΒΠ6 Μουσικ Θεωρα και Καλλιργεια Ακος ΙΙ Υ
3
3 3 Β6 ΓΥ Ιστορικ και Mορφολογικ Στοιχεα της Μουσικς Ι Υ 2

2 3
Αναφορ στα ρεματα της σγχρονης Δυτικοευρωπακς Μουσικς προγενστερα του 20ου αινα. Καταργεται το εργαστριο.
ΒΠ7 Μορφολογα και Ανλυση Μουσικς Ι Υ 2 2
4 3

Η λη του καλπτεται απ το Β6, το μθημα καταργεται
ΒΠ8 Αγγλικ Ι Ε 2B7 ΓΥ Αγγλικ Ι Υ 2

2 3
Υποχρεωτικ μθημα.

Σνολο
14 7 8 27 30

Σνολο
14 4 8 26 30


Τρτο ΕξμηνοΓ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΓΠ1 Φυσικ και Ακουστικ Μουσικν Οργνων Υ 2 1 2 5 5 Γ1 ΕΥ Μουσικ Ακουστικ - Οργανολογα Υ 2 2 2 6 5 Β1 Το νο μθημα προρχεται απ τη συγχνευση δο παλαιν μαθημτων, των: ΓΠ1 + ΕΠ6.
ΓΠ2 MIDI I Υ 2
2 4 4 Γ2 ΕΥ Πρωτκολλα Μουσικς Επικοινωνας Υ 2
2 4 5 B3 Αλλαγ ττλου εν επσης συμπεριλαμβνεται σε αυτ η λη του Μαθματος MIDI II, το οποο πλον καταργεται
ΓΠ3 Σνθεση χου Ι Υ 2
2 4 5

Μεταφρεται στο Δ' εξμηνο (ως Δ3).
ΓΠ4 Ψηφιακ Ηλεκτρονικ Ι Υ 2
2 4 4 Γ3 ΕΥ Ψηφιακ Ηλεκτρονικ Υ 2
2 4 4 A5 Αντικαθιστ τα μαθματα:Ψηφιακ Ηλεκτρονικ Ι και Ψηφιακ Ηλεκτρονικ ΙΙ
ΓΠ5 ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ III Υ 1 2
3 5 Γ4 ΓΥ Ιστορικ και μορφολογικ στοιχεα της μουσικς ΙΙ Υ 3

3 5
Αναφορ στα ρεματα της σγχρονης δυτικοευρωπακς μουσικς. 20ος αινας και μετ.
ΓΠ6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ Η /Υ ΚΑΙ MIDI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ I Υ 2
2 4 5 Γ5 ΕΥ Μορφολογα του χου και ηχητικς σχεδιασμς Ι Υ 2
2 4 4
Αλλαγ ττλου και λγες αλλαγς στην λη.
Γ6 ΕΥ Γλσσες Προγραμματισμο Υ 2 1 2 5 5 A3 Νο μθημα. Η λη του καλυπτταν εν μρει απ το ΠΑ3.
ΓΠ7 Μορφολογα και Ανλυση Μουσικς ΙΙ Υ 1 2
3 2

Το μθημα καταργεται, Η λη του καλπτεται τρα απ το Γ4.
ΓΠ8 Αγγλικ ΙΙ Y 2Γ7 ΓΥ Αγγλικ ΙΙ Y 2

2 2
Υποχρεωτικ μθημα.

Σνολο
14 5 10 27 30

Σνολο
15 3 10 28 30


Τταρτο ΕξμηνοΔ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΔΠ1 Μηχανικ χου Ι Υ 2 1 2 5 6 Δ1 ΕΥ Εφαρμοσμνη Ακουστικ Ι Υ 2 1 2 5 6 Β2,Γ1 Αλλαγ ττλου και διδακτας λης.
ΔΠ2 MIDI II Υ 2
2 4 5

Καταργεται


0
Δ2 ΓΥ Ιστορικ και μορφολογικ στοιχεα της μουσικς ΙΙΙ Υ 2 2
4 5
Καταπινεται με τα δημοφιλ μουσικ ρεματα (pop, rock, blues, jazz). Αντικαθιστ το θεωρητικ μρος του ΣΤΠ4
ΔΠ3 Σνθεση χου ΙΙ Υ 2
2 4 4

Μετακινεται στο Ε' Εξμηνο
Δ3 ΕΥ Σνθεση χου Ι Υ 2
2 4 4 B3 Μεταφρεται εδ απ το Γ' εξμηνο (ΓΠ3).
ΔΠ4 Ψηφιακ Ηλεκτρονικ ΙΙ Υ 2
2 4 5

Αντικαθσταται απ το Γ3
Δ4 ΕΥ Ηχοληψα Ι Υ 2 2 2 6 7 Β5 Μετακινθηκε εδ απ το Ε' εξμηνο
ΔΠ5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ Η /Υ ΚΑΙ MIDI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΙ Υ 2 2 2 6 8 Δ5 ΕΥ Μορφολογα του χου και ηχητικς σχεδιασμς ΙΙ Υ 2
2 4 5 Γ5 Αλλαγ ττλου και λγες αλλαγς στην λη. Καταργονται οι 2 ρες σκησης
ΔΠ6 Εισαγωγ στη Μουσικ Ψυχολογα
2

2 2

Καταργεται. Η λη του καλπτεται στη θεωρα του Ε1
ΔΠ7 Αγγλικ ΙΙΙ E 2

0
Δ6 ΓΥ Αγγλικ ΙΙΙ Y 2

2 3
Υποχρεωτικ μθημα.

Σνολο
14 3 10 25 30

Σνολο
12 5 8 25 30


Πμπτο ΕξμηνοΕ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΕΠ1 Μηχανικ χου ΙΙ Υ 2 2 2 6 6 Ε1 ΕΥ Εφαρμοσμνη Ακουστικ ΙΙ Υ 2 2 2 6 6 Δ1 Αλλαγ ττλου και διδακτας λης.
ΕΠ2 Ηχοληψα Ι Υ 2
3 5 6

Μετακινθηκε στο Δ' εξμηνο.
Ε2 ΕΥ Ηχοληψα ΙΙ Υ 2 2 4 8 6 Δ4 Μετακινεται σε αυτ το εξμηνο απ το ΣΤ
ΕΠ4 Εφαρμογς Πολυμσων Υ 2
2 4 5 Ε3 ΓΥ Εφαρμογς Πολυμσων Υ 2
2 4 6 Α3
ΕΠ5 Ασρματη Διδοση Μουσικο-Ακουστικο Σματος Υ 2
2 4 6

Μετατρπεται σε μθημα επιλογς (προαιρετικ). Βλπε μθημα Ε7
Ε4 ΕΥ Ψηφιακ Επεξεργασα Σματος Υ 2
2 4 6 Α2 Νεοεισαχθν μθημα
Ε5 ΕΥ Σνθεση χου ΙΙ Υ 2
2 4 6 Δ3 Μετακινεται σε αυτ το εξμηνο απ το Δ'
ΕΠ6 Μουσικ ργανα Ι Υ 2
3 5 5

Αντικαθσταται ουσιαστικ απ το μθημα Γ1
ΕΠ7 Εισαγωγ στη Μουσικ Παιδαγωγικ Υ 2

2 2

Μετατρπεται σε "Εισαγ στην παιδαγωγικ" και πει στο εξμηνο Ζ'
Ε6 Ε Εφαρμοσμνα Μαθηματικ Ε 2

2 0
Νο Μθημα: Δεν υπρχε αντστοιχο μθημα
Ε7 Ε Ασρματη Διδοση Μουσικο-Ακουστικο Σματος Ε 2
2 4

Η λη μνει σχεδν ως χει, γνεται Επιλογς

Σνολο
12 2 12 26 30

Σνολο
10 4 12 26 30


κτο ΕξμηνοΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ


Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΣΤΠ1 Ηχοληψα ΙΙ Υ 2
2 4 6

Μετακινεται στο Ε' εξμηνο
ΣΤ1 Ε Ηχοληψα ΙΙΙ ΕΥ 2 5 2 9 10 Ε2 Μεωση ωρν στη θεωρα. Μετατροπ σε επιλογς υποχρεωτικ
ΣΤΠ2 Μουσικ ργανα ΙΙ (Ηλεκτρονικ) Υ 2
3 5 5 ΣΤ2 Ε Ηλεκτρονικ μουσικ ργανα 2 2 3 7 10 Ε5 Αλλαγ ττλου, η λη παραμνει σχεδν δια, μετατρπεται σε ΕΥ.
ΣΤΠ3 Ηχητικς Σχεδιασμς Υ 2
2 4 4

Μετακινεται στο Ζ' εξμηνο και γνεται Επιλογς Υποχρεωτικ (Ζ4)
ΣΤΠ4 Οργνωση Studio Y 2
4 6 7

Αλλζει ττλο και γνεται το μθημα Ζ3
ΣΤΠ5 Μηχανικ χου ΙΙΙ Υ 2 1 3 6 7 ΣΤ3 Ε Εφαρμοσμνη Ακουστικ ΙΙΙ ΕΥ 3 2
5 10 Ε1 Αλλαγ ττλου και διδακτας λης. Γνεται Επιλογς Υποχρεωτικ.
ΣΤ4 Ε Ειδικ Θματα Μουσικο Προγραμματισμο ΕΥ 2
3 5 10 Γ6, Β3 Νο Μθημα. Εξειδικευμνα θματα Audio Programming
ΣΤΠ6 Σεμινριο ΣΤ' ΕΥ
2
2 1

Μετακινεται στο επμενο εξμηνο και αυξνονται και οι ρες του.
ΣΤ5 ΕΥ Συστματα Μικροεπεξεργαστν Υ 2
2 4 5
Καινοργιο μθημα
ΣΤ6 ΓΥ Μουσικς επιχειρσεις -(Νομοθεσα & Μρκετινγκ) Υ 4

4 5
Μετακινεται σε αυτ το εξμηνο απ το Ζ - Συγχνευση μαθημτων νομοθεσας ΖΠ4 και μρκετινγκ ΖΠ3
ΣΤ7 ΕΥ Αναλογικ Ηλεκτρονικ ΙΙ Ε 2
2 4 0
Νο Μθημα: Δεν υπρχε αντστοιχο μθημα
ΣΤ8 Ε Πρωτκολλα Mastering Ε 2
2 4 0
Αντικαθιστ το ΖΠ5.Η λη μνει ως χει, γνεται Επιλογς
ΣΤ9 Ε Ειδικ Τεχνολογικ Θματα Ε 2

2 0
Νο Μθημα: Δεν υπρχε αντστοιχο μθημα

Σνολο
10 3 14 27 30

Σνολο
15 9 10 34 50βδομο ΕξμηνοΖ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΖΠ1 Ηχοληψα ΙΙΙ Υ 4
4 8 9

Μετακνηση στο προηγομενο εξμηνο
ΖΠ2 Μουσικ Σνθεση και Εικνα Υ 2
4 6 6 Ζ1 Ε Εισαγωγ στη Τεχνολογα της Εικνας ΕΥ 2
4 6 10
Αλλαγ ττλου. Μετατροπ σε επιλογς υποχρεωτικ
ΖΠ3 Μρκετινγκ Υ 2 1
3 4

Συγχωνεεται με το ΖΠ4 προκπτει το ΣΤ6
ΖΠ4 Μουσικς επιχειρσεις νομοθεσα Υ 2 1
3 4

Συγχωνεεται με το ΖΠ3 προκπτει το ΣΤ6
ΖΠ5 Πρωτκολλα Mastering Υ 2
2 4 5

Μετατρπεται σε μθημα Προαιρετικ -> ΣΤ8
ΖΠ6 Σεμινριο Z' ΕΥ
2
2 1 Ζ2 Ε Σεμινριο ΕΥ
4
4 10
Μετακινεται εδ απ το προηγομενο εξμηνο. Υπρχει μνο να μθημα Σεμιναρου. Αυξνονται και οι ρες του.
Ζ3 Ε Τεχνικς Μουσικς Παραγωγς ΕΥ
2 2 4 10 Ε2 Αντικαθιστ το μθημα ΣΤΠ4, μεινονται οι ρες, το μθημα μετατρπεται σε εργαστηριακ
Ζ4 Ε Συστματα Πολυκναλης Ψηφιακς Επεξεργασας χου ΕΥ 2 4 2 8 10 Ε2 Αντικαθιστ το ΣΤΠ3
Ζ5 ΓΥ Αισθητικ των τεχνν Υ 2

2 5
Νο Μθημα.
Ζ6 ΓΥ Εισαγωγ στην Παιδαγωγικ Υ 2

2 5
Αντικαθιστ το ΕΠ7
Z7 E Συστματα Φωτισμο E 2
2 4 0
Νο προαιρετικ μθημα
Ζ8 Ε Στοιχεα Ψυχοακουστικς Ε 2

2 0
Νο προαιρετικ μθημα
Ζ9 Ε Ηχητικ κλυψη συναυλιν Ε

2 2 0
Νο προαιρετικ μθημα

Σνολο
12 4 10 26 29

Σνολο
8 10 8 26 50


γδοο ΕξμηνοΗ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδ. Παλαι Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Κωδ. Εδος Να Μαθματα Χαρακτ. Θ Α Ε ΣΥΝ Μονδες ECTS Προαπαιτομενα Σχλια
ΠΗ1 Πτυχιακ Εργασα Υ10 Η1 Ε Πτυχιακ Εργασα Υ10

ΠΗ2 Πρακτικ σκηση Υ20 Η2 Ε Πρακτικ σκηση Υ20


Σνολο
0 0 0 0 30

Σνολο
0 0 0 0 30