Τμήμα Νοσηλευτικής

  • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

    Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων...

  • Περίγραμμα Τμήματος

    Το τμήμα Νοσηλευτικής στοχεύει στην δημιουργία ικανών νοσηλευτών με θεωρητική γνώση και τεχνική δεξιότητα, με κριτική σκέψη, ανθρωπιά και όραμα ευεξίας για το άτομο την οικογένεια και την κοινότητα. Πλησιάζει σχεδόν μισό αιώνα..

  • Πρόγραμμα σπουδών

    Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει σκοπό να δημιουργήσει νοσηλευτές ικανούς να στελεχώσουν κάθε μονάδα υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  ..

Αγαπητοί επισκέπτες, τo site αυτό δεν ενημρώνεται πλέον.

Παρακαλώ επισκευτείτε το νέο site του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΠΕΜΑ) στη διεύθυνση :

http://www.hmu.gr/nurs

ή πατήστε εδώ

Σχολή: 
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 71500
E-mail: secretariat-nurs@staff.teicrete.gr      
Τηλέφωνα: +030 2810 379-538
Fax: +030 2810 379-503
Website: https://www.teicrete.gr/nosil