Βαλλιανάτος Φίλιππος

Φίλιππος Βαλλιανάτος
Καθηγητής

Βιογραφικό σημείωμα

email: fvallian@chania.teicrete.gr

Μαθήματα
Γεωφυσική, Φυσικές Καταστροφές, Φυσική

Σπουδές
Postdoctoral researcher, Department of Solid Earth Physics, University of Uppsala (1989-1990)
PhD in Solid Earth Physics. University of Athens, Physics Department [1990].
BSc in Physics. With Honours, [9.24/10], University of Athens, Physics Department [1985]

Ενδιαφέροντα
RESEARCH BACKGROUND
1985-1989 “Geooelectromagnetism & Magnetotelluric investigation in the areas of Thiva and Ioannina-Continental Greece” University of Athens, Dept. of Physics . Researcher
1989-1990 “ Analysis of Magnetotelluric data” Department of Solid Earth Physics, University of Uppsala. Postdoctoral researcher
1990-1992 “ A material science approach to the rheological state of the Lower Mantle” University of Athens, Dept. of Physics. Researcher
1992-1998 ” Telluric & electromagnetic earthquake precursors. Generation, propagation and identification of earthquake forerunners as well as their statistical evaluation.” Technological Educational Institute of Crete.
1997- 2006 Electromagnetic wane propagation in geostructures with stochastic or fractal properties“ Technological Educational Institute of Crete,
1999-today Seismicity in the Frontal Part of the Hellenic Arc, Technological Educational Institute of Crete
2000-today Geophysics & Natural Hazards, Technological Educational Institute of Crete & UCL
2000-today. Rock physics experiments to study seismic precursory effects. Technological Educational Institute of Crete & UCL
2007- today Non linear dynamics and complex systems from rocks to Earth’s scale. Statistical Mechanics in Natural Hazards, Earth Physics and Seismology, Technological Educational Institute of Crete & UCL

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
99) F. Vallianatos, “A non extensive statistical physics approach to the polarity reversals of the geomagnetic field“, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390 (10), 1773-1778, 2011
100) F. Vallianatos, E. Kokinou and P. Sammonds, “Non Extensive statistical physics approach to fault population distribution. A case study from the Southern Hellenic Arc (Central Crete).” Acta Geophysica. 59(4), 770-784, 2011
101) F. Vallianatos, D. Triantis and P. Sammonds, “Non-extensivity of the isothermal depolarization relaxation currents in uniaxial compressed rocks”, Eur. Phys. Let. (EPL), 94, 68008p1-5, 2011
102) F. Vallianatos and P. Sammonds, “A non-extensive statistics of the fault-population at the Valles Marineris extensional province, Mars”, Tectonophysics, 509 (1-2), 50-54, 2011
103) F. Vallianatos, A. Nardi, R. Carluccio and M. Chiappini, “Experimental evidence of a non-extensive statistical physics behavior of Electromagnetic Signals emitted from rocks under stress up to fracture. Preliminary results.” Acta Geophysica, 60(3), 894-909, 2012.
104) F. Vallianatos, “On the non-extensive nature of the Isothermal Depolarization relaxation Currents in cement mortars”, Journal of Physics and Chemistry of Solid, 73/4, 550-553, 2012
105) F. Vallianatos, P. Benson, P. Meredith and P. Sammonds “Experimental evidence of a non-extensive statistical physics behavior of fracture in triaxially deformed Etna basalt using acoustic emissions”, Eur. Phys. Let. (EPL), 97, 58002, 2012
106) F. Vallianatos, G. Michas, G. Papadakis and P. Sammonds “ A non extensive statistical physics view to the spatiotemporal properties of the June 1995, Aigion earthquake (M6.2) aftershock sequence (West Corinth rift, Greece)”, Acta Geophysica, 60(3), 758-768, 2012
107) M. Galluci, S. Guillas, F. Vallianatos, “Emulation of simulated earthquake catalogues”, Acta Geophysica, 60(3), 699-718, 2012.
108) D. Pliakis, T. Papakostas, F. Vallianatos, “A first principles approach to understand the physics of precursory accelerating seismicity”, Annals of Geophysics, 55/1, doi: 10.4401/ag-5363, 2012
109) D. Triantis, F. Vallianatos, I. Stavrakas, G. Hloupis, “Relaxation phenomena of electrical signal emissions from rock following application of abrupt mechanical stress” Annals of Geophysics, 55/1, doi: 10.4401/ag-5316, 2012
110) M. Moisidi, F Vallianatos, P Soupiosand S Kershaw, “Spatial spectral variations of microtremors and electrical resistivity tomography surveys for fault determination in southwestern Crete, Greece”, J. Geophys. Eng. 9 , 261–270, 2012 [ in the highlights of the journal for the 2012]
111) F. Vallianatos and D. Triantis “Is pressure stimulated current relaxation in amphibolite a case of non-extensivity?” Eur. Phys. Let., (EPL)99 18006 , 2012
112) F. Vallianatos and L. Telesca, Statistical mechanics in earth physics and natural hazards (editorial), Acta Geophysica, 60, 3, 499-501, 2012
113) F. Vallianatos , “On the statistical physics of rockfalls: A non-extensive view”,Eur. Phys. Let., (EPL) 101 10007, 2013
114) F. Vallianatos, G. Michas, G. Papadakis and A. Tzanis “Evidence of non-extensivity in the seismicity observed during the 2011-2012 unrest at the Santorini volcanic complex, Greece” Nat. Hazards Earth Syst. Sci.,13,177-185, 2013
115) G. Hloupis and F. Vallianatos, “Wavelet-Based Rapid Estimation of Earthquake Magnitude Oriented to Early Warning” IEEE Geosciences & Remote Sensing letters, 1, 43-48, 2013
116) F. Vallianatos and P. Sammonds, Evidence of non-extensive statistical physics of the lithospheric instability approaching the 2004 Sumatran-Andaman and 2011 Honshu mega-earthquakes Tectonophysics, 590 , 52-58, 2013
117) V. Saltas, V. Chatzistamou, D. Pentari, E. Paris, D. Triantis, I. Fitilis and F. Vallianatos, “Complex electrical conductivity measurements of a KTB amphibolite sample at elevated temperatures”, Materials Chemistry and Physics 139(1), 169-175, 2013
118) M Moisidi, F Vallianatos, P Soupios , S Kershaw , D Rust and S Piscitelli, “Modeling tectonic features of the Kissamos and Paleohora areas, Western Crete (Greece): combining geological and geophysical surveys” J. Geophys. Eng., 10 (2), 025015, 2013
119) F. Vallianatos, On the non-extensivity in Mars geological faults, Eur. Phys. Let., (EPL), 102 (2), 28006, 2013.
120) G. Hloupis, I. Papadopoulos, J. P. Makris and F. Vallianatos, “The South Aegean seismological network – HSNC”Advances in Geosciences,34, 15-21, doi:10.5194/adgeo-34-15-2013, 2013,
121) P. Soupios, A. Kanta, P. Barsukov, M. Kouli and F. Vallianatos, Aquifer characterization using shallow geophysics in the Keritis Basin of Western Crete, Greece”, Environmental Earth Sciences, 70, 5, 2153-2165, 2013
122) V. Saltas, F. Vallianatos and E. Gidarakos, “Charge transport in diatomaceous earth studied by broadband dielectric spectroscopy” Applied Clay Sciences, 80-81, 226-235, 2013
123) G. Papadakis, F. Vallianatos, P. Sammonds, “ Evidence of Nonextensive

Επιπλέον πληροφορίες
UNESCO Chair holder in “Solid Earth Physics and Geohazards Risk Reduction” (2015).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τσακυρίδου Αναστασία
Τηλέφωνο:    28210-23.010
                  28210-23057
FAX: 28210-23.003
tsakiridou@staff.teicrete.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.

Πρόεδρος:
Δρ. Μαραβελάκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
marvel@chania.teicrete.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr