Μητρώο Εκλεκτόρων

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης στην 188/19-07-2018 συνεδρίασή της,  αποφάσισε  για τη συγκρότηση του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης/Μονιμοποίησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος ως εξής:

Μητρώο Εκλεκτόρων

Δομή: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία:
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης,
Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Ρωμανού 3,TEI, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ

E-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μαρκουλάκη Γεωργία
Τηλέφωνο:    28210-23.057

markoulaki@hmu.gr
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Καθημερινά 11:00 έως 13:00.