logo
διαδραστικό κατανεμημένο περιβάλλον επικοινωνίας κατά τη ζωντανή μουσική εκτέλεση

distributed interactive communication environment for live music performance

          

Το ερευνητικό πλαίσιο του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ

Η ανάγκη για καινοτόμες δικτυακές συνεργασίες με στόχο τη ζωντανή μουσική εκτέλεση, έχει απασχολήσει στο παρελθόν αρκετά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στην Ελλάδα, υλοποιείται ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση, το οποίο εντάσσεται στο Π.Ε.Π. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Κρήτης. Για την υλοποίηση αυτού του έργου συνεργάζονται έξι φορείς: τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και δύο εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ανάδοχος φορέας του έργου είναι το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Μ.Τ.Α.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ρέθυμνο, και πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής. Από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συμμετέχουν δύο ακόμη τμήματα: το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (Ε.Π.Π), το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο και το τμήμα Ηλεκτρονικής με έδρα τα Χανιά. Στην έρευνα συμμετέχει επίσης και το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι δύο ιδιωτικοί φορείς που απαρτίζουν την κοινοπραξία είναι η εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών FORTHnet, καθώς και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ.

Στόχος του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ

Στόχος του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ είναι η ανάπτυξη ένός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος συνεργασίας, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες της επικοινωνίας κατά την μουσική εκτέλεση από απόσταση. Μουσικοί-μέλη μιας ορχήστρας θα μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα το ίδιο μουσικό έργο, εβρισκόμενοι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Παράλληλα, ακροατές-θεατές οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο θα παρακολουθούν αυτή τη «δικτυακή συναυλία», καταρρίπτοντας έτσι τις αδυναμίες συνεύρεσης που μπορεί να προβάλλουν οι γεωγραφικές αποστάσεις, και δημιουργώντας μία νέα δικτυακή κοινότητα συνεργασίας. Επιπλέον, το σύστημα αυτό, εκτός από τις μορφές της συμβατικής μουσικής εκτέλεσης, θα στηρίζει καινοτόμες μορφές μουσικής έκφρασης, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική και η ηλεκτροακουστική μουσική με τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών.

Με βάση την ήδη υπάρχουσα έρευνα στον τομέα αυτό, η οπτικοακουστική επικοινωνία βασιζόμενη σε νέους τύπους δικτυακών υποδομών επιφέρει καθυστερήσεις στον ήχο οι οποίες είναι συγκρίσιμες με τις φυσικές - λόγω χώρου- καθυστερήσεις που υφίσταται το ηχητικό σήμα προκειμένου να φτάσει από ένα μουσικό σε κάποιον άλλο (ή και στο κοινό), σε έναν ανοικτό ή κλειστό συναυλιακό χώρο.

Η αρχιτεκτονική του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ

Η μετάδοση των σημάτων στο προτεινόμενο σύστημα θα παρέχεται τόσο από δίκτυο υπολογιστών όσο και από δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Ο συνδυασμός δύο δικτύων ετερογενών τύπων, επιτρέπει την ταυτόχρονη υποστήριξη λειτουργιών μαζικής μετάδοσης (broadcasting), μετάδοσης σε πολλαπλούς χρήστες (multicasting) και μετάδοση σε ένα μόνο χρήστη (unicasting).

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα βασίζεται στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει τη διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων (μουσικών και κοινού), την ερμηνεία και επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας, και το διαμοιρασμό και τη δρομολόγηση στους παραλήπτες στους οποίους αυτή απευθύνεται. Το λογισμικό πελάτη αναλαμβάνει την αναπαραγωγή της πληροφορίας που φτάνει στο χρήστη, τη διασύνδεση με περιφερειακές συσκευές ελέγχου και τη διεπαφή του εκάστοτε χρήστη.

Η διεπικοινωνία των χρηστών του συστήματος σε επίπεδο: α) διαχείρισης και επεξεργασίας των οπτικοακουστικών δεδομένων και των δεδομένων ελέγχου, θα αναπτυχθεί από το ΜΤΑ, β) σε επίπεδο συγχρονισμού, μετάδοσης και δικτυακής διαχείρισης για το δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης, θα υλοποιηθεί από το ΕΠΠ, ενώ η δικτυακή υποδομή θα υλοποιηθεί από τη FORTHnet, αντίστοιχα, και γ) σε επίπεδο διεπαφής χρήστη και παρεχόμενων λειτουργιών θα υλοποιηθεί από το ΕΠΠ και το ΠΠ από κοινού. Το τελικό προϊόν θα προδιαγραφεί σε επίπεδο απαιτήσεων και θα αξιολογηθεί με πραγματικούς χρήστες, από τους ιδιωτικούς εταίρους ΑΚΜΗ και τη FORTHnet.