Σελίδες

Νέα του ΤΕΙ Κρήτης

"Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση και Εφαρμογές"

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η κατανόηση μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων των ρυθμίσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών...