Το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών στους τομείς: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το ΤΕΙ Κρήτης, είναι τα ακόλουθα:

ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική

Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ), με τίτλο:"Λογιστική και Ελεγκτική"

ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies»

Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής – Sound and Music Technologies» και έδρα το Ρέθυμνο. Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018 και το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζει στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες εξειδίκευσης που αφορούν στον ήχο και πως αυτός αξιοποιείται ως κύμα, ως σήμα και ως φορέας πληροφορίας.

Π.Μ.Σ. Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, απόφοιτους κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στην οικογένεια και στις μεταναστευτικές ομάδες.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι–Master in Geoenvironmental Resources & Risks»

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks)» διεξάγεται από το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction» στα Χανιά.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα»

Στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ «Ενεργειακά συστήματα» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος»

Το ΠΜΣ «Επιστήμες & Μηχανική Περιβάλλοντος» υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης. Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι του να έχουν αποκτήσει υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε ποικίλα ερευνητικά αντικείμενα αιχμής στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, ώστε να προσφέρουν τις γνώσεις τους στελεχώνοντας υψηλών απαιτήσεων θέσεις του Κρατικού και του Ιδιωτικού Τομέα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης οργάνωσε και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, το Τμήμα επανιδρύει αναμορφωμένο το ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ) MSc in Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 256/τ.Β/19-8-2016 και απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ) οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης με τίτλο: "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές"

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα τμήματα Χημείας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προσκαλούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications» (ΦΕΚ 1973/01-06-2018).

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης & Οικονομίας «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) Πληροφορική και Πολυμέσα – Msc in Informatics & Multimedia

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Πολυμέσα» έχει διάρκεια 18 μήνες (3 εξάμηνα) και στοχεύει στην παροχή των υποψηφίων με υψηλή ποιότητας θεωρητική και πρακτική γνώση σε καθιερωμένα και αναδυόμενα θέματα Πληροφορικής και Πολυμέσων. Στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος οι επιτυχόντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις τους σε επιλεγμένους τομείς, καθώς και ικανότητα για τον καθορισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης και με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής», λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 από κοινού από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης - απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας - με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές» - Master in "Plasma Physics & Applications"

Το ΠΜΣ «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος», έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development από οκτώ συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του ΠΜΣ είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν.