Μητρώο Εκλεκτόρων

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης στην 188/19-07-2018 συνεδρίασή της,  αποφάσισε  για τη συγκρότηση του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης/Μονιμοποίησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος ως εξής:

Μητρώο Εκλεκτόρων

Δομή: 

Secretariat:
School of Applied Sciences ΤΕΙ of Crete,
Department of Environmental and Natural Resources Engineering
Romanou 3, 
73100 CHANIA
CRETE
GREECE

E-mail and Phone:
Tsakiridou Anastasia, +30 - 28210 - 23.010
tsakiridou@staff.teicrete.gr

Markoulaki Georgia,   +30 - 28210 - 23.057
markoulaki@staff.teicrete.gr
Fax: +30 - 28210 - 23.003

Network Administrator
Antonios Zervoudakis, +30 - 28210 - 23.049
zervoud@staff.teicrete.gr