Staff

Academic staff

Professors

  Christakis Dimitrios dhr@cs.teiher.gr 2810 256191
  Kavoulakis Georgios kavoulak@cs.teicrete.gr 2810 379386
  Kavvousanos Emmanouel mkavussa@staff.teicrete.gr 2810 379739
  Sakkas Nikos sakkas@emttu.org 2810 379834
  Vairis Achilleas vairis@staff.teicrete.gr 2810 379864
  Vidakis Nektarios vidakis@staff.teicrete.gr 2810 379833

Associate Professors

  Katsaprakakis Dimitrios dkatsap@wel.teicrete.gr 2810 379220

Assistant Professors

  Fasoulas John jfasoulas@staff.teicrete.gr 2810 256191
  Kontaxakis Kostas condax@cs.teicrete.gr 2810 379228
  Moutsopoulou Amalia amalia@staff.teicrete.gr 2810 379713
  Petousis Markos markospetousis@staff.teicrete.gr 2810
379227

Lectors 

  Moniakis Myron myrmo@staff.teicrete.gr 2810 379720
  Tzanakis Georgios gtzan@staff.teicrete.gr 2810 379755

Emeritus professors

  Chatzigiannis Vasilios
  Paterakis Andreas
  Savvakis Kostas

Contact Info
Department Head
Dr. Dimitris Katsaprakakis
dkatsap@wel.teicrete.gr