Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Annals of Financial Economics.

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με M. Alghalith, T. Poufinas) με τίτλο "Simplified Option Pricing Techniques" δημοσιεύθηκε στο Annals of Financial Economics.