Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος, όπως και αυτοί των άλλων Τμημάτων των ΤΕΙ, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους υποχρεούνται να διενεργήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την άμεση διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη και υλοποιείται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς όπως εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία, λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εταιρίες κλπ.
Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης. 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος
Κ. Λουλακάκης
Τηλ.: 2810 379430
Email: loulakak@staff.teicrete.gr
 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος
Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
Α. Αναστασάκης
Τηλ.: 2810 379660
Email: anastasakis@staff.teicrete.gr

Περισσότερα για την Πρακτική Άσκηση στον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Τμήματος:

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Περισσότερα για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ εδώ

Για λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων πρακτικής πατήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να βρείτε:  

ή ενναλακτικά στη Διαδικτυακή Πύλη MyTEi