Ελεύθερη Χρήση Εργαστηρίων

Ελεύθερη Χρήση Εργαστηρίων κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 (Κτίριο Β' ΣΔΟ, 2ος όροφος):
 

Δευτέρα 8:30'-14:00'
Τρίτη 8:30'-14:00'
Τετάρτη 8:30'-14:00'
Πέμπτη 8:30'-14:00'
Παρασκευή 8:30'-14:00'