Εμβόλιμη εξεταστική για το Εαρινό εξάμηνο εκ. έτους 2018-19

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι στο διάστημα, από Τετάρτη 22/5/2019 έως και Κυριακή  26/5/2019, θα είναι ανοιχτό το σύστημα για δηλώσεις συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική για το  Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2018-2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται  σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 μονάδες ECTS, χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση (20 και 10 ECTS αντίστοιχα), δηλαδή τους απομένουν μόνο 40 ECTS για να ολοκληρώσουν το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές αυτοί  μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που τους απομένουν με την επιπλέον προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στα μαθήματα αυτά έστω μία φορά σε προηγούμενα εξάμηνα.
 
Από την εμβόλιμη εξεταστική εξαιρούνται:

  1. τα εργαστηριακά μαθήματα και
  2. τα μαθήματα που για να εξεταστούν απαιτείται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

Ηράκλειο 22/5/2019
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 22, 2019 - 11:15