Δομή προγράμματος σπουδών

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Φυσική Ι
 3. Τεχνική Μηχανική
 4. Πληροφορική 
 5. Εισαγωγή στην μηχανολογία
 6. μηχανολογικό σχέδιο I- CAD

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 2. Φυσική II
 3. Χημική & Περιβαντολλογική Τεχνολογία
 4. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι 
 5. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ- CAD

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Θερμοδυναμική
 2. Ηλεκτροτεχνία – ηλεκτρονική
 3. Αντοχή των Υλικών
 4. Μηχανική ρευστών
 5. Τεχνολογία υλικών
 6. Πληροφορική για Μηχανικούς

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Μαθηματικά ΙΙ
 2. Στοιχειά Μηχανών Ι
 3. Κινητήριες Μηχανές Ι 
 4. Υδροδυναμικές Μηχανές
 5. Μετάδοση Θερμότητας Ι
 6. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Ηλεκτρικές Μηχανές
 2. Οργάνωση και Διοίκηση  
 3. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι
 2. Μηχατρονικά Συστήματα Ι
 3. Δυναμική–Ταλαντώσεις
 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 2. Μετάδοση  Θερμότητας  ΙΙ
 3. Περιβαντολλογική Διαχείριση

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Τεχνολογία Ελέγχου
 2. Καινοτομία – Διαχείριση Καινοτομίας – Τεχνοοικονομική
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Μηχατρονικά Συστήματα  ΙΙ
 2. Βιομηχανικά Συστήματα &  Συντήρηση
 3. Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης Μηχανών
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Κινητήριες Μηχανές ΙΙ  
 2. Ηλιακά Συστήματα
 3. Ψύξη Θέρμανση Κλιματισμός  Ι
   

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Υγιεινή, Εργονομία, Ασφάλεια, Νομοθεσία 
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ 
 2. Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ
 3. Λεπτομηχανική – Αντίστροφη Μηχανική
 4. Ρομποτική
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 1. Αιολικά Συστήματα
 2. Σύνθεση Ενεργειακών Συστημάτων
 3. Ψύξη - Θέρμανση - Κλιματισμός ΙΙ
 4. Ενεργειακή Διαχείριση και χρήση ΑΠΕ στα Κτίρια

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τον νέο οδηγό σπουδών του τμήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00