Ερευνητικές κατευθύνσεις

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο τμήμα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της Μηχανολογίας, αλλά εκτείνεται και πέραν αυτής.

Σε μεγάλο βαθμό συνοψίζεται μέσω της έρευνας που γίνεται στα παρακάτω εργαστήρια:

1) Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

2) Εργαστήριο Μηχανολογίας, Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής

3) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων

4) Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00