Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί περισσότερο από τριάντα χρόνια εκπαιδεύοντας φοιτητές σε θέματα που αφορούν την επιστήμη της Μηχανολογίας.
 Το τμήμα έχει ως αποστολή του να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στη μηχανολογία. Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και διαθέτει την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή για υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση με έμφαση στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.
 Στη διάρκεια της λειτουργίας του το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος παράγει καινοτόμα προϊόντα, πρότυπες μελέτες και ερευνητικές εργασίες για την τεχνολογία και την επιστήμη με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και τεχνικά έντυπα.
 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00