Αξιολόγηση Τμήματος

Δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση η Έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, η οποία διενεργήθηκε το Νοέμβριο του 2008 από Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Georgios Vatistas (Chairman), Professor, Concordia University, Canada

2. Paul Maropoulos, Professor, University of Bath, UK

3. Tassos Karayiannis, Professor, Brunel University, UK

4. Fokion Egolfopoulos, Professor, University of Southern California at Los Angeles, USA

5. Dimitrios Kyritsis, Associate, Professor University of Illinois, Urbana-Champaign, USΑ​

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00