Όργανα του Τμήματος

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Ε.Π.),
έναν εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών. 

Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών​
Δρ. Κατσαπρακάκης Δημήτρης
dkatsap@wel.teicrete.gr

Αναπλ. Προϊστάμενος Γραμματείας
Κώστας  Μανιαδάκης​
secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Τηλ.: +30-2810379848
Fax: +30-2810379859

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00