Πρακτική Άσκηση

Πρόλογος

 Ο προσανατολισμός της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή θέση στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών της. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανολογίας υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-20013». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με διάστημα υλοποίησης από Σεπτέμβριο 2010 έως  Αύγουστο 2015. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου θεσμού Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω της :

  • Προετοιμασίας και υποστήριξης των σπουδαστών για την Π.Α.
  • Αρτιότερης διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Π.Α.
  • Ενίσχυσης της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εργασιακού χώρου.

Ο στόχος δύναται να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων:

  • Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε αντικατάσταση του ΟΑΕΔ
  • Διερεύνηση και εξεύρεση νέων φορέων υποδοχής και θέσεων Π.Α.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας του Τμήματος με επαγγελματικούς φορείς και κλάδους ή ομάδες επιχειρήσεων, συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων.

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών​
 Δρ. Ιωάννης Φασουλάς

jfasoulas@hmu.gr​​
Τηλ. 2810-379228
 Ώρες Γραφείου : 

Παρακάτω υπάρχουν σημαντικά αρχεία για την πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Κρήτης:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00